Forvert

Følg med, Solbakken vil snart trenge verts familier for sine hunder.

En vertsfamilie er en familie som påtar seg ansvaret for en av våre avls hunder.

Denne familien betaler ikke for hunden, fordi hunden forblir Solbakken sin eiendom. Vertsfamilien har det fulle og hele ansvaret for hunden, unntaken det som måtte ha med avlig å gjøre. Først når hunden blir pensjonert som et avlsdyr, overtar vertsfamilien eierskap av hunden.

Når en hund blir pensjonert varierer, men senest ved 5 års alder for tisper, mens hanner kan fortsette utover denne alder. Det går mer på antall parringer hos hannen, og 10 arringer er ofte det vanlige.

For å kunne bli vurdert som en vertsfamilie må du bo innen 2 timers kjøring fra Solbakken. Du må vite at du har bosatt der du er, slik at du ikke skulle plutselig flytte til Troms, f.eks. etter et år eller to. Du må være villig til trene med en proff trener og holde hunden i "stelt" stand slik at den er alltid presentable til nye kunder.

Om dette kunne være noe for deg, så kan du gjerne sende noen ord nå, men det blir ca. 1 - 1 1/2 år til vi har behov for flere vertsfamilier. 

Fortell mest mulig om deg/dere, bo situasjonen, livsstil og erfaring med hund/dyr. Si hvorfor akkurat du/dere er egnet til å være vertsfamilie og hvorfor du/dere har lyst til å være en vertsfamilie.